ભાવનગર નો ચેતન સાકરીયા IPL માં કરી રહ્યો છે જબરદસ્ત પ્રદશન, કોણ છે ચેતન જાણવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો

Chetan Sakaria from Bhavnagar is doing a great performance in IPL, click here to know who Chetan is

રાજસ્થાન રોયલ માં બોલર તરીકે પસંદગી પામનાર ચેતન સાકરીયા. ચેતને નેશનલ ક્રિકેટ રમવાની શરૂઆત IPL 2021 થી કરી છે. અત્યાર સુધી માં …

Read moreભાવનગર નો ચેતન સાકરીયા IPL માં કરી રહ્યો છે જબરદસ્ત પ્રદશન, કોણ છે ચેતન જાણવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો

IPL 2021 ની તમામ માહિતી એક જ ક્લિક પર( રમશે ખેલાડી, જોશે ભારત )

IPL 2021, 9 એપ્રિલ 2021 થી ચાલુ થવા જય રહી છે અને આ સિજન 30 મે 2021 સુધી ચાલશે. અને હા ગુજરાતીઑ …

Read moreIPL 2021 ની તમામ માહિતી એક જ ક્લિક પર( રમશે ખેલાડી, જોશે ભારત )