ચટાકેદાર ખમણ બનાવવાની રીત, હવે ઘરે જ બનાવો બહાર જેવા ખમણ

હેલ્લો મિત્રો, ખમણનું નામ લેતા જ મો માં પાણી આવી જાય. ખમણ એ સુરતીઓની પ્રિય વાનગી છે. અત્યારે આ કોરોના કાળમાં આપણે …

Read moreચટાકેદાર ખમણ બનાવવાની રીત, હવે ઘરે જ બનાવો બહાર જેવા ખમણ