ગુજરાતી જોક્સ નો દરબાર, હસી હસી ને પાગલ થય જાવ તેવા જોક્સ

મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે ફરી એક વાર તમને હસાવા અને તરોતાજા કરવા જોક્સ લઈ ને આવ્યા છે. દિવાલ પર લખ્યું …

Read moreગુજરાતી જોક્સ નો દરબાર, હસી હસી ને પાગલ થય જાવ તેવા જોક્સ

મજેદાર ગુજરાતી જોક્સ, હસી હસી ને લોતપોત થય જશો

નોકરી પણ પત્ની જેવી છે… … એકવાર મળી જાય, પછી તમે છોડી શકતા નથી. … એક હોય ત્યાં સુધી બીજી કરી પણ …

Read moreમજેદાર ગુજરાતી જોક્સ, હસી હસી ને લોતપોત થય જશો

હસી હસી ને પાગલ થય જશો એવા જોક્સ, ઘરે બેઠા બેઠા હસવાની મોજ ઉઠાવો !!!!

Jokes that will make you go through laughter, have fun laughing at home !!!!

હેલ્લો, મિત્રો કેમ છો? મજામાં ને ? આજે ફરીએક વાર તમને હસાવા માટે જોક્સ નો પટારો લઈ ને આવ્યા છિએ. પેહલા શું …

Read moreહસી હસી ને પાગલ થય જશો એવા જોક્સ, ઘરે બેઠા બેઠા હસવાની મોજ ઉઠાવો !!!!

2021 ના નવા જોક્સ, હસી હસી ને બેવડા વળી જશો

હેલ્લો મિત્રો, હસવા અને હસાવા માટે ફરી એક વાર અમે તદ્દન નવા જોક્સ લઈ ને આવ્યા છિએ. આવ્યા લોકડાઉન માં તમે ઘરે …

Read more2021 ના નવા જોક્સ, હસી હસી ને બેવડા વળી જશો

તદ્દન નવા નકોર જોક્સ એ પણ ગુજરાતી માં હો.. પેટ પકડી ને હસશો..

મિત્રો, કેમ છો? બધા મજા માને? ફરી એક વાર હસવા માટે અમે આવ્યા છીએ. તમને હસાવા માટે આજે મજેદાર – જબરદસ્ત જોક્સ …

Read moreતદ્દન નવા નકોર જોક્સ એ પણ ગુજરાતી માં હો.. પેટ પકડી ને હસશો..

કોરોના ઉપર જબરદસ્ત જોક્સ, વાંચશો તો પેટ પકડી ને હસશો.. ગેરંટી

મિત્રો, હસતાં રેહવું અને હસાવતા રેહવું  આ કલયુગ માં પુણ્ય નું કામ છે. 😊 તમે હસશો તો અમારી મેહનત સફળ થશે અને …

Read moreકોરોના ઉપર જબરદસ્ત જોક્સ, વાંચશો તો પેટ પકડી ને હસશો.. ગેરંટી

પતિ પત્ની ના ગુજરાતી માં જબરદસ્ત જોક્સ, હસી હસી ને પેટ દુખી જશે.

મિત્રો, તમને હસાવતા રેહવા માટે આજે ફરી થી અમે આવ્યા છીએ. હસવાથી માનસિક થાક દૂર થાય છે અને ફ્રેશ રહી શકાય છે. …

Read moreપતિ પત્ની ના ગુજરાતી માં જબરદસ્ત જોક્સ, હસી હસી ને પેટ દુખી જશે.

જીજા-સાળી ના મજેદાર જોક્સ, પેટ પકડીને હસશો..

મિત્રો, જીવન માં હસવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આજે અમે તમને હસાવિ હસાવિ ને લોટપોત કરી દેશું. જો કોઈ જોક્સ નો સમજાય …

Read moreજીજા-સાળી ના મજેદાર જોક્સ, પેટ પકડીને હસશો..

ડોક્ટર અને દર્દી ના મજેદાર જોક્સ, એક વાર વાંચશો તો હસતાં રહી જશો

મિત્રો જિંદગી માં હસતાં રહવું જોઈએ. હસવાથી ઘણી કસરત થાય છે અને ડોક્ટર એમ પણ કહે છે કે હસવાથી આયુષ્ય પણ વધે …

Read moreડોક્ટર અને દર્દી ના મજેદાર જોક્સ, એક વાર વાંચશો તો હસતાં રહી જશો

ગુજરાતી માં અવનવા જોક્સ, હસી હસી ને લોટ પોત થાય જશો

પપ્પુ જલેબી વેચતો હતો પપ્પુ જલેબી વેચતો હતો, પણ કહી રહ્યો હતો બટાટા લઈ લો , બટાટા લઈ લો .. …. …. મુસાફરોએ …

Read moreગુજરાતી માં અવનવા જોક્સ, હસી હસી ને લોટ પોત થાય જશો