એક એપિસોડ માટે કરે છે આટલી રકમ વસૂલ, જાણો કોને મળે છે કેટલી ફી

5 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ ચાલુ થયેલ શો “ગુમ હે કિસી કે પ્યાર મે” હાલ ટોપ 5 શો માં શામેલ થઈ ચૂક્યો …

Read moreએક એપિસોડ માટે કરે છે આટલી રકમ વસૂલ, જાણો કોને મળે છે કેટલી ફી