હિરોઈન થી કમ નથી જયા કિશોરીજી, કેમ બન્યા કથાકાર? કોન છે જયા કિશોરી?

Jaya Kishoriji is no less than a heroine, why did she become a storyteller? Who is Jaya Kishori?

“જ્યા કિશોરીજી” એક પ્રખ્યાત લોક લાઈકા, કથાકાર અને ભજન ગાયિકા છે. જ્યા કિશોરીજી સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ચર્ચા માં રહે છે. તેના …

Read moreહિરોઈન થી કમ નથી જયા કિશોરીજી, કેમ બન્યા કથાકાર? કોન છે જયા કિશોરી?